Subsidieregeling RVO open per 5 maart 2016

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden kansen voor Nederlandse export en investeringen. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI, voorheen DHK) misschien interessant voor u.

Met deze regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling

Invest in Morocco kan u bijstaan in de aanvraag en de invulling van deze demonstratieprojecten, haalbaarheidstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. Neem gerust contact op voor vragen.

Meer info