Subsidieregeling DHI (demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies) sluit 29 maart 2018.

De eerste tenderronde van 2018 voor de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) staat momenteel open voor het indienen van aanvragen. Nederlandse mkb’s, en dit jaar voor het eerst ook mkb’s uit het Caribische deel van het Koninkrijk, kunnen tot en met 29 maart een aanvraag indienen.

Met DHI succesvol internationaal zakendoen

De DHI-subsidie helpt Nederlandse bedrijven bij het succesvol ‘internationaliseren’ op buitenlandse markten. Dit doet ze door in een vroege fase te onderzoeken of een export/investeringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie toepasbaar is. De regeling geldt voor zowel ontwikkelde landen, opkomende markten als ontwikkelingslanden.

Voor wie is DHI-subsidie?

De subsidie kan worden aangevraagd door ieder bedrijf dat voldoet aan de volgende basiscriteria:

  • de aanvrager is een Nederlands mkb of mkb uit het Caribische deel van het Koninkrijk
  • heeft minimaal drie werknemers (inclusief directie)
  • heeft een substantiële omzet gerealiseerd (dat wil zeggen een gemiddelde jaaromzet van minstens 100.000 euro over de drie jaar vóór de subsidieaanvraag)
  • heeft eigen exportproducten (technologie, diensten, kapitaalgoederen)
  • en plannen voor export naar (of investeringen in) een ‘DHI-land’. In 2018 zijn dit alle landen, met uitzondering van Nederland en zogenaamde sanctielanden.

DHI-subsidie aanvragen?

U kunt DHI-subsidie aanvragen voor drie verschillende typen projecten:

  • Demonstratieproject: dit is een project gericht op het demonstreren van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in een nieuwe buitenlandse doelmarkt. De subsidie vergoedt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten, en maximaal 200.000 euro.
  • Haalbaarheidsstudie: dit  is een haalbaarheidsonderzoek dat door uw bedrijf wordt uitgevoerd voor een geïnteresseerde buitenlandse klant die wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. De subsidie vergoedt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten, en maximaal 100.000 euro.
  • Investeringsvoorbereidingsstudie: dit is een studie naar de technische en financiële haalbaarheid van een door uw bedrijf voorgenomen buitenlandse investering in (het neerzetten van) een nieuwe productiefaciliteit, of uitbreiding van een bestaande productie- of dienstfaciliteit. De subsidie vergoedt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten, en maximaal 100.000 euro.

Meer weten?

Heeft u ook plannen om te gaan ondernemen in Marokko? Neem dan contact met ons op

6 antwoorden

Reacties zijn gesloten.