Marokkaanse economie op het goede spoor

Volgens Jaen-Francois Dauphin, Chef van de divisie Franstalige landen van het IMF zit de Marokkaanse economie op het juiste spoor. De vooruitzichten op middellange termijn zijn veelbelovend. De Marokkaanse economie heeft dit vooral te danken aan een grote diversificatie en een daling van de armoede.

De periode 2010-2012 kenmerkte zich wereldwijd door economische neergang die resulteerde in stijgende olieprijzen en groeiende begrotingstekorten. Het macro-economisch beleid in Marokko heeft zijn vruchten afgeworpen. Er zijn echter nog wel een aantal uitdagingen die het hoofd geboden moet worden. Met name de jeugdwerkeloosheid en de groeiende regionale en inkomens ongelijkheid zijn zorgelijk.

Verder benoemde Jaen-Francois Dauphin de efforts die nodig zijn om een aantal hervormingen door te zetten. Zoals de verbetering van het ondernemingsklimaat door meer transparantie, concurrentie en administratieve vereenvoudiging om het concurrentievermogen te bevorderen.